Na rámy a kompletní jízdní kola UNIKKE CYCLES získáváte záruku 2 roky. Na jednotlivé díly na kole se vztahuje záruka dle výrobce. Záruka se vztahuje na prvního majitele a na rám nebo jízdní kolo, jenž je řádně zaregistrováno odesláním vyplněného registračního formuláře na stránkách UNIKKE CYCLES. Záruka se poskytuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné nadměrným provozním opotřebením či vzniklé vinou uživatele při nesprávném užívání, údržbě a servisu. O oprávněnosti záruky rozhoduje výrobce. UNIKKE CYCLES si vyhrazuje právo na všechna konečná rozhodnutí o záruční a nezáruční opravě. Veškeré závady na rámech a vidlicích UNIKKE se dají odstranit. Jakoukoli část rámu a vidlice je možné opravit nebo vyměnit za novou a jen UNIKKE CYCLES rozhodne, jakým způsobem bude vzniklá závada odstraněna. Vyměněné díly přecházejí do vlastnictví UNIKKE CYCLES. Pokud se reklamovaný model již nevyrábí, výrobce jej nahradí adekvátním modelem.

Záruční a pozáruční servis pro Vás zajistí UNIKKE CYCLES.

Při reklamaci se na nás obraťte pomocí mailu (info@unikkecycles.com). Výrobek předejte osobně nebo odešlete vždy kompletní, čistý s originálním dokladem o koupi (účtem) a vyplněným záručním listem, který obdržíte při prodeji. Na dodatečně dodané doklady nebude brán zřetel.

Záruka je neplatná, pokud poškození vznikne z těchto důvodů:

1) K poškození nedošlo chybou výrobce, ale uživatele.

2) K poškození došlo z důvodu užití rámu k disciplínám a činnostem, na které nebyl konstruován a výrobcem určen.
Z naší nabídky kompletních kol nebo rámů není žádný produkt určen pro extrémní podmínky cyklistiky.

3) Poškození bylo zapříčiněno nárazem, pádem, kolizí apod.

4) Jestliže zákazník vymění původní součástku za nepůvodní nebo provede na výrobku jakékoliv úpravy, a to i v případě, že záruku uplatňuje kvůli jiné závadě.

5) Výrobní číslo je z výrobku odstraněno nebo je poškozeno.

6) Záruka je uplatňována se zpožděním po tom, co zákazník závadu objevil a nebo výrobek poté dál používal.

7) Poškození výrobku vzniklo v důsledku namontování a používání vadných a neadekvátních dílů.

8) Poškození výrobku vzniklo nedodržením instrukcí výrobce, neprováděním odpovídající údržby, běžným opotřebením.

9) Jestliže rám nebyl registrován odesláním vyplněného registračního formuláře, jestliže záruční list není správně vyplněn nebo v účtu chybí datum prodeje, podpis nebo je-li některý údaj nečitelný.

10) Záruka nenabízí žádné peněžní náhrady.

11) Je-li porušena některá z reklamačních podmínek.